Tue Toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta voi
  • kerätä toiminta-avustuksia sekä jäsen- ja osallistumismaksuja
  • tehdä pienimuotoista talkootyötä
  • järjestää asianmukaisen luvan hankittuaan rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia
  • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
  • välittää voittoa tavoittelematta jäsenilleen buddhalaisuuteen liittyvää materiaalia ja kirjallisuutta
Paras tapa tukea retriittikeskusprojektia on säännölinen lahjoitus. Säännöllinen kuukausilahjoitus, oli se mikä tahansa, on suureksi hyödyksi retriittikeskuksen tulevaisuudelle.