Tarkoitus ja toiminta

Yhdyskunnan tarkoituksena on säilyttää buddhalaisen karma-kagyü-perimyslinjan opetuksia ja menetelmiä, edistää niiden tuntemusta, tarjota mahdollisuus harjoittaa niitä perinteen mukaisella tavalla sekä edistää ja suojella Intian muinaisten mahasiddhojen aloittamaa ja kagyü-perimyslinjan tiibetiläisen esi-isän Marpan jatkamaa maallikko- ja joogiharjoituksen perinnettä, jonka lama Ole ja Hannah Nydahl sovittivat länsimaisen nyky-yhteiskunnan oloihin H.P. 16. Gyalwa Karmapan ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi yhdyskunnan tarkoituksena on toimia Suomen kaikkia Timanttipolku-buddhalaisia harjoittajia yhdistävänä yhteisönä, joka tukee paikallisten Timanttipolku-meditaatioryhmien ja -keskusten toimintaa sekä koordinoi Timanttipolku-buddhalaisuuteen liittyviä valtakunnallisia projekteja ja tapahtumia ja vastaa niihin liittyvistä järjestelyistä, rahoituksesta ja kansainvälisistä yhteyksistä.

Yhdyskunta edustaa karma-kagyü-koulukuntaa, jonka hengellisenä johtajana toimii H.P. 17. Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje, ja se toimii osana Timanttipolku-buddhalaisten karma-kagyü-maallikkokeskusten muodostamaa kansainvälistä verkostoa noudattaen lama Ole Nydahlin näille keskuksille määrittämiä ystävyyteen, idealismiin ja palkattomaan vapaaehtoistyöhön perustuvia yleisiä toimintaperiaatteita.

Aiheesta lisää > Suomen Timanttipolku-Buddhalaisuus