Retriittikeskus

Yleistä

Uskonnollinen yhdyskunta Timanttipolku tämän hetken tärkein ja näkyvin tehtävä on Tammelan Torron retriittikeskusprojekti.

Työryhmät

Retriittikeskus on Suomen Timanttipolku-buddhalaisten harjoittajien yhteinen projekti.

Eri osa-alueiden suunnittelua ja toteutumista edistämään perustetaan työryhmiä eli tiimejä. Näihin voivat liittyä halukkaat.

Rakennussuunnittelu

Suunnittelussa priorisoidaan rakennusten toteutusjärjestys, huomioidaan erilaiset rakennusmenetelmät, niiden kustannukset ja rakentamisen kesto.

Ympäristön suunnittelu

Rakennussuunnittelun rinnalla käynnistetään retriittikeskuksen ympäristöön liittyvä suunnittelu, jossa huomioidaan tulevan retriittikeskuksen viihtyvyyteen, luontoarvoihin, infrastruktuuriin, kuten vedensaantiin, viemäröintiin ja jätteiden käsittelyyn liittyvät vaatimukset. Näiden osa-alueiden toteuttamisessa pyritään ympäristön ja kustannusten kannalta parhaisiin ratkaisuihin.

Kustannusten suunnittelu

Edellä esitetyt kohdat toteutetaan ja niiden tuloksena syntyy kokonaissuunnitelma, joka jakautuu osa-alueisiin.

Viranomaismenettelyihin tutustuminen

Perehdytään viranomaismenettelyihin ja lupakäytäntöihin eli ns. byrokratiaan. Tavoitteena ja lopputuloksena on ohjeisto siitä, mitä ennakkosuunnittelua ja dokumentointia liittyy rakennushankkeisiin, joiden kesto voi olla vaihtelevan pituinen ja johon voi liittyä vakiomenettelyjen lisäksi toteutusympäristöön liittyviä alueellisia ja ympäristöstä riippuvia erityisvaatimuksia.